Tầm nhìn chiến lược

TẦM NHÌN

 Là công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới với mức độ tự động hóa cao.

 

SỨ MỆNH

Sản xuất và phân phôi các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng tốt và ổn định, phù hợp với những giai đoạn sinh trưởng, phát triển của vật nuôi

 

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG

Chất lượng tạo ra giá trị và lợi nhuận chân chính nhất

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tiếp tục đâu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, mở rộng quy mô sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, khẳng định thương hiệu thức ăn chăn nuôi có uy tín ở thị trường trong nước và hội nhập quốc tế.