Thức ăn cho ngan, vịt thịt
Tên sản phẩm
Mã sản phẩm
Đơn vị tính