Hướng dẫn Thức ăn cho gà trắng siêu thịt

BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

TRONG CHĂN NUÔI GÀ TRẮNG SIÊU THỊT