Hướng dẫn Thức ăn cho gà hậu bị và đẻ trứng

BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THỨC ĂN VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

TRONG CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM

(Áp dụng đối với gà ISA BROWN)