Hướng dẫn Dành cho lợn nái

BẢNG KHẨU PHẦN ĂN CHO LỢN NÁI CHỬA VÀ NÁI NUÔI CON

 

1. Lượng thức ăn cho lái nuôi con bằng 1% khối lượng cơ thể + 0,45kg thức ăn nhân với số con cho bú.

VD: Lợn lái nặng 220kg, số con cho bú là 11: Cách tính là 220 x 0.01 + 0.45 x11 = 7.15kg thức ăn/ngày.

2. Nên cho ăn thành từ 3 - 4 bữa/ngày.

3. Cung cấp đủ nước sạch cho uống tự do (Khoảng 25 - 40 lít/nái/ngày).

Nếu dùng núm uống tự động thì tốc độ chảy phải đạt 2-3 lít nước/phút.